Hekt er et kreativt PR- og markedskommunikasjonsbyrå

Vi lager kommunikasjonsløsninger på tvers av kanaler ved å kombinere markedsinnsikt og samfunnsforståelse med kreativitet.

Analyse og innsikt
+ -

Strategiarbeid, kampanjeutforming og innholdsproduksjon er ofte tuftet på nøkkelinnsikt. Vi hjelper til med å forme innsikten dere allerede har, og finne innsikten dere mangler.

  • Omnibus og befolkningsundersøkelser

  • Fokusgrupper og kvalitative intervjuer

  • Målgruppeanalyser

  • Nullpunktsanalyser

  • Sentimentsanalyser

  • Analyse av digitale kundereiser

  • Analyse av sosiale mediekanaler

Kreativitet og kampanjer
+ -

I Hekt har vi en lidenskap for konseptutvikling og kampanjeutforming. Vi lager kampanjer i alle former og formater, enten det er kunnskapsformidling, rekruttering, posisjonering, B2B eller atferdsendring. Vi er alltid nysgjerrige på verden rundt oss, ny teknologi og trender i samfunnet. Signaturen vår er å lage innsiktsbaserte og kreative kampanjer som starter relevante samtaler hos dem du vil nå – enten det er beslutningstakere, næringsliv, samfunnsaktører eller deg og meg.

Innhold og markedsføring
+ -

Våre rådgivere har et hjerte for innholdsproduksjon og et hode for markedsføring. Vi lager tekster og visuelt innhold som får målgruppen din til å reflektere og reagere – enten som en del av den regelmessige innholdsflyten eller et betalt synlighetsløp. Uavhengig av kanalbruk, format og virkemiddel kan vi distribuere og optimalisere innholdet for å treffe på mottakers premisser og dine målsetninger.

PR og medierådgivning
+ -

Hekts ambisjon er å utvikle kommunikasjon som både blir sett, skiller seg ut og setter agendaen. For å manøvrere riktig i redaksjonelle flater, gjelder det å kjenne og skjønne spillereglene. Våre PR-rådgivere har arbeidserfaring fra flere av landets største medier, og inngående kjennskap til hvordan norske redaktører og journalister jobber i det daglige.

Vil du bli bedre kjent med oss?

Emely Sjøsåsen

Partner og seniorrådgiver

+47 478 24 653

es@hekt.no

Sara Stefansdottir

Rådgiver

95453434

srs@hekt.no

Marius Myhrvold

Partner og daglig leder

+47 930 82 265

mm@hekt.no

Julie Lunde Paulsen

Seniorrådgiver

+47 456 06 976

jlp@hekt.no

Morten Jacobsen

Partner og kreativ leder

+47 922 87 098

mj@hekt.no

Jimmy Andersson

Senior designer og kreatør

+47 998 90 464

ja@hekt.no

Henrik Juel Teige

Assosiert partner

+47 907 38 676

hjt@hekt.no